Brande Jagtforening

Fiskekonkurrence 2019

Fiske konkurrence Torsdag den 30. maj, på Kristi Himmelfartsdag, fra kl 05.00 til indskrivning, der fiskes fra kl 06.00, og til sidste indskrivning kl 12.00.

Der vil være fede præmier, og der gives pokaler til den største gedde, både inden for voksen og barn, og der vil blive lavet bål, så der er også tid til hygge, for hele familien.           

Mødestedet er på Ejstrupholmvej cirka 3 km fra brande, der vil blive sat skilte op, og det er selvfølgelig i 7330 Brande

Pris 0-14 år er 50 kr., øvrige er 100 kr., halvdelen af penge summen vil blive brugt på præmier

Der kan købes øl og vand for 10 kr.

Tilmeldingen kan ske på dagen, eller til Jens Pedersen på 20997657

M.v.h. Brande Jagtforening Fiskeudvalget  

Årsmøde i Ikast-Brande kommunes Jægerråd

Årssmøde

i Ikast-Brande kommunes Jægerråd

Tirsdag d. 6 februar 2018 kl. 19

I Gludsted jagtforenings klubhus

Fasterholtvej 15, 7361 Ejstrupholm

Dagsorden ifølge vedtægter.

Der skal opstilles kandidater til kredsformandsposten.

Derefter er aftenens temaer: Den kommende dådyrforvaltning og arbejdet med ny struktur i Danmarks Jægerforbund.

Der vil være indlæg ved hovedbestyrelsesmedlem Norbert Ravns-bæk og kredsformand Knud Pedersen

Af hensyn til kaffen vil vi gerne have tilmelding til Sten Kristoffer-sen mail: stenk@mail.tdcadsl.dk eller på sms til 20237455.

Vel mødt!

Annonce årsmøde 18 -2

Ordinær generalforsamling

Brande Jagtforening

Ordinær generalforsamling

fredag den 26/1 2018 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af 2 suppleanter.
  9. Valg af revisor og 2 revisorsuppleanter.
  10. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dg. før.

Medbring danske og udenlandske trofæer.

Pokaler til: Danske bukke, største danske hjort og flest nedlagte ræve samt krager.

Bestyrelsen

Vi har alle hørt om schweisshundeførerne

Vi har alle hørt om schweisshundeførerne,

men hvem er de, og deres hunde ??.

 

tirsdag d. 25-4-17 kl. 19,00 vil vores lokale schweisshundeførerne Hans Bank, sammen med en kollega, komme og fortælle om hvad de laver når de bliver kaldt ud på en eftersøgning.

de vil vise os hvordan vi skal undersøge stedet, hvor vi har skudt på vildtet, hvad er det for nogle tegn, vi kan finde på skud stedet. er der blod/hår hvordan gjorde dyret da det blev ramt osv. alle de informationer er meget vigtigt for en god eftersøgning.

Du behøver ikke at være medlem af Brande jagtforening

Arrangementer for alle

 

der vil være mulighed for at købe øl og vand, samt en pølse med brød.

M.V.H

Rene Christensen

Dalgasvej 10

7330 Brande

Tlf. 2547 9636

Invitation til møde om kronvildt

Invitation til møde om kronvildt torsdag d. 30.marts kl.19.00 på Restaurant Rørbæk Sø.

Så er der igen tid for det årlige klovvildtmøde, hvor vi mødes og orienterer hinanden om klovvildtet i

området.

Bemærk at mødet er flyttet fra Hampen Hallen til restaurant Rørbæk Sø.

Det er lykkedes os, at få vildtbiolog Egon Bennetsen til at stille op til arrangementet, hvor han vil gennemgå den biologiske baggrund for kronvildtforvaltning i Danmark.

Alle kan deltage for egen regning. Pris 60,- kr for kaffe og brød og fællesudgifter ved mødet.

Tilmelding senest mandag d. 27. marts af hensyn til køkkenet.

Mail: bent.jensen12@mvb.net 29882672 eller sten@mail.tdcadsl.dk 20237455

Mødet holdes i samarbejde mellem:

St. Nørlund Hjortelav

Gludsted Hjortelav

St. Hjøllund Plantage

Ikast- Brande Jægerråd

Download flere informationer