Brande Jagtforening

Ny sæson, på skydebanen. Igen i år har vi brug får hjælp.

Så er det ved at være tid til, at vi skal starte en ny sæson, på skydebanen.

igen i år har vi brug får hjælp, så vi kan blive klar til åbnings dagen, d. 5-4-17 kl. 18,00 til 21,30

Arbejdsdagen stater d.18-3-17 kl. 08,00 i klubhuset til rundstykker, her vil de forskellige arbejds opgaver blive fordelt.

kl 13,00 får vi noget frokost, hvor efter vi tager fadt igen. 

man må gerne medbringe forskelligt håndværktøj, da der er mange opgaver, hvor der skal skiftes træværk. rive og grensakse vil der også blive brug for. 

Skydebane udvalget invitere igen i år til hjælper dag

Skydebane udvalget invitere igen i år til hjælper dag. 8-4-17 

Hjælper dagen er for dem der hjælper  på arbejdsdagen, eller hjælper med at passe banen i sæsonen. samt riffel banen 

Dagen stater kl. 09,00 til rundstykker, skydebanen/riffelbanen åbner kl 10,00 vi skyder til kl 13,00 

ca. kl. 13.30 vil maden være klar 

Skydebane udvalget håber vi får en rigtig god dag 

Generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brande Ungdomsjagtforening.

mødet finder sted på Risbjergvej nr.60 7330 Brande (Flugtskydebanen), D.10/3-17 klokken 18:30


Aftenens program:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
5. Valg af suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
I forlængelse af ovenstående kåres følgende: 
A. Årets buk (husk trofæ)
B. Årets kragejæger
C. Årets sneppejæger
D. Årets rævejæger
Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

Markvandring

Tag med på markvandring med fokus på natur- og vildtpleje 

Lørdag den 28. januar kl 10-12 nær Brande

SAGRO inviterer til markvandring lørdag den 28. januar kl 10-12, hos Gurli Koch og Børge Østergård på adressen Risbankevej 19, 7330 Brande. 

På markvandringen vil Børge vise rundt på arealerne og fortæller om sine erfaringer. Derudover vil SAGRO’s natur- og vildtrådgiver formidle en række spændende punkter som handler om, hvordan natur- og vildtpleje gennemføres i de forskellige årstider.

Emnet på denne markvandring er natur- og vildtpleje i løbet af vinteren, herunder eksempler på hvordan man plejer levende hegn og bevoksninger. Endvidere vil der blive formidlet hvordan man gennemfører en hensigtsmæssig fodring samt sikring af et naturligt fødegrundlagt i vinterperioden. Der vil i øvrigt være fokus på prædationskontrol.

Alle med interesse er velkommen. Af praktiske hensyn beder vi om vejledende tilmelding til Rasmus Filsø Løbner, SAGRO, rfl@sagro.dk,

telefon 96 29 66 36 eller 22 80 82 20.

Markvandringen er den anden ud af fire indenfor emnet, som afholdes i løbet af det næste år.

Rasmus Filsø Løbner

Natur- og vildtrådgiver

Skarvregulering ved Skjern Å-systemet

Kære Benny.

For de af jeres medlemmer der har jagtret ned til Skjern Å-systemet er det muligt at få tilladelse til at regulere skarver i denne sæson. Kan jeg få dig til at lægge følgende opfordring på jeres hjemmeside eller sende den ud til jeres medlemmer i et nyhedsbrev:

Skarvregulering ved Skjern Å-systemet

Der er i år mulighed for at få tilladelse til at regulere skarv ved Skjern Å-systemet såfremt du har jagtret ned til å-systemet. Hvis du har dette og ønsker en reguleringstilladelse kan du få denne ved at henvende dig til Thomas Mosgaard på mail: thomas.mosgaard@rksk.dk. Ved henvendelse bedes du oplyse hvor i vandsystemet at du har jagt.

Med venlig hilsen

Thomas Mosgaard
Projektleder og Biolog

Ringkøbing-Skjern Kommune
Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Telefon 22 66 13 20
Hjemmeside www.rksk.dk

InVITATION TIL JAGT & NATURMESSE PÅ GRAM SLOT

Gram, 9. august 2016
InVITATION TIL JAGT & NATURMESSE PÅ GRAM SLOT
Kære Jæger I anledningen af Jagt & Naturmesse på Gram Slot i weekenden d. 20.-21. august 2016 kl. 10-17, som vi afholder i samarbejde med Due//Matic, Subaru, The Gun Room, Trofæopmåling v/Sten Breith, First Class Trophy og Danmarks Jægerforbund, har vi flere forskellige tilbud til jer.

Se hele artikel; download

Dialogmøder om jagttiderne

Se hele artikel; download

De nye jagttider forventes at træde i kraft den 1. april 2018, og forud har der været og er fortsat følgende proces:

  1. Indhentning af kommentarer til videnskabelig rapport fra DCE, jagttidsrevision 2018 samt yderligere ønsker til jagttider.

Medlemmerne fra Vildtforvaltningsrådet har således fremsendt kommentarer og ønsker i relation til udredning forud for jagttidsforhandlingerne – samt yderligere ønsker til jagttider. Dette er sket i april og DJ har fremsendt ønsker på baggrund af input fra lokale møder i DJ.

  1. Internt i DJ arbejdes der på bud til målsætninger på de arter, DJ har ønsker til ændret jagttid på.
  2. Udgivelse af faglig rapport fra DCE. Det forventes, at den faglige rapport fra DCE udsendes forud for Vildtforvaltningsrådets møde i september 2016, hvor de første overordnede drøftelser i Vildtforvaltningsrådet vil finde sted.
  3. Medlemsdebat i Danmarks Jægerforbund: a. Dialogmøder i efteråret 2016 b. Drøftelser på Jægerrådsmøder primo 2017 c.

Drøftelser på kredsmøder primo 2017 5. Endelig indstilling til Ministeren fra VFR. Det forventes, at Vildtforvaltningsrådet afgiver endelig indstilling til Ministeren på september eller december mødet 2017. Lokale jagttider

De lokale jagttider er også en del af revideringen af jagttiderne, og ønsker til lokale jagttider fremsendes til Niels Henrik Simonsen på email: nhs@jaegerne.dk

Hører vi ikke andet fra lokalt hold, vil de nuværende lokale jagttider blive indstillet til Vildtforvaltningsrådet.

Det store hjortevildt

Processen omkring jagttid på de store hjortearter (kron-, då- og sikavildt) vil blive varetaget via de regionale hjortevildtgrupper.