Brande Jagtforening

Tilfælde af harepest fundet i Roskilde

Et dødt dyr i skoven kan være spændende at undersøge både for mennesker og hunde, men hvis der er tale om en død hare, skal du passe på. link til kilden

Der er fundet et tilfælde af harepest i en selvdød hare ved Roskilde.

Den døde hare blev fundet i Boserup Skov og indsendt til Veterinærinstituttet på DTU. Undersøgelser viste, at haren var smittet med harepest.

Derfor går Veterinærinstituttet nu ud med en advarsel.

– Det er en bakteriel infektion, der kan smitte til mennesker. Det er derfor vi også er lidt bekymrede over sådan et fund, siger specialkonsulent Mariann Chriél til TV  2 Lorry.

Det er dog ikke meldingen om en enkelt død hare, der får Veterinærinstituttet til at gå ud med en advarsel.

– Det er yderst sjældent, at vi finder harepest i harerne. Det sker måske en gang om året eller hvert andet år. Når vi går ud med en udmelding nu, skyldes det, at vi har fået flere meldinger om døde harer i området. Vil vil gerne have, at borgere, der bruger naturen ikke kommer i kontakt med harerne og heller ikke lader deres hunde gnaske i kadaveret.

Kommune Dyst 2016

Skydningen afvikles på Flugtskydningsbanen Ruskær

Lørdag den 25.  Juni fra kl. 9.00

Tilmelding af mixhold skal ske til

Tommy Klausen. tok@energimail.dk

Senest 18. Juni.

Skydetider for hold vil herefter kunne ses på

www.skydningruskaer.dk

Regler for skydningen. Se vedhæftet.

Husk de af jeres medlemmer der har pokaler fra sidste år, skal senest afleveres på dagen.

Pris for deltagelse

Hold: 250 kr.

Individuel: 40 duer: 50 kr.

Individuel 24 duer: 40 kr.

Der er mulighed for skydning på Trap og Engelsk sporting

Evt. kontakt: Lars Bitsch 20442078

 

 

Møde om kronvildt og dåvildt torsdag d. 31.marts

Danmarks Jægerforbund Ikast-Brande

Møde om kronvildt og dåvildt torsdag d. 31.marts kl.19.00 i Hampen hallen

Mødet holdes i samarbejde med:

St. Nørlund Hjortelav

Gludsted Hjortelav

St. Hjøllund Plantage

Dagsorden:

 1. Velkomst
 1. Hans Schougaard: Orientering om udviklingen siden sidste møde i maj 2015
 1. Steen Fjederholt
 • Afskydning af kronvildt i Ikast-Brande kommune 2014/15

(kalve – hinder – hjorte – evt. på størrelse)

 • Afgang Gl. Palsgård skovdistrikt 2015/16
 • Orientering om den fremtidige jagtpolitik på Naturstyrelsens arealer.
 1. Lokal afgang af kronvildt 2015/2016

Gludsted Hjortelav

St. Nørlund Hjortelav

St. Hjøllund Plantage

(Fordelt på kalve –  hinder – spidshjorte – 10-ender osv.)

 1. Dåvildt. Hvor stor skønnes bestanden til at være?
 • Gludsted Hjortelav
 • Nørlund Hjortelav
 • Hjøllund Plantage
 • Palsgård Skovdistrikt
 1. Kaffe
 1. Debat: Skal vi gå ind for jagttid på dåvildt fra 2018?
 • Andet til debat
 1. Næste møde (torsdag d. 30.marts 2017)
 1. Eventuelt

Kragejægeren Bjarne Frost, et foredrag.

Et foredrag med Kragejægeren Bjarne Frost

Det sker i jagtforeningens hus på Risbjergvej 60, 7330 Brande

 1. 17-03-2016 Kl. 19:00

Bjarne Frost siger: Jeg har skudt krager i mange lande. Jeg vil fortælle om kunsten at lokke krager med lokkefugl. Jeg har skudt mere end 45.000 krager.

Du bliver bl.a. klogere på:

 • Kragers biologi – deres trækruter – hvor findes de?
 • Er krager kloge? · Kragekald, hvordan?
 • Opsætning af krageskjul – kragelokker?
 • Hvad er godt kragevejr?
 • Og sikkert meget mere om kragejagt / regulering af krager.

Vil du gøre en forskel på dit jagtområde eller revir til stor gavn for markvildtet? Så har du her chancen for, at få en masse gode råd og fif fra Danmarks måske dygtigste og mest erfarne kragejæger.

Kragejagt kan i mange tilfælde fås helt gratis.

Så kom og få et par gode timers underholdning sammen med Bjarne Frost

 

Pris. for medlemmer af brande jagtforening. 50 kr.

Pris. for ikke medlemmer. 100 kr.

Tilmelding.

Rene Christensen Tlf. +45 25 47 96 36

E-mail: arrangement@brande-jagtforening.dk

Forplejning.

der kan købes øl og vand

 

 

Generalforsamling, Fredag d. 29-1-2016 Kl. 19.00 i klubhuset

Brande Jagtforening
Ordinær generalforsamling

Fredag d. 29-1-2016 Kl. 19.00  i klubhuset
Dagsorden iflg. vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Fremlæggelse afårsregnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse afkontingent.
 6. Valg af formand
 7. Valgafbestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af 2 suppleanter.
 9. Valg af revisor og 2 revisorsuppleanter.
 10. Eventuelt.
Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dg. før. Medbring danske og udenlandske trofæer.
Pokaler til: Danske bukke, største danske hjort og flest nedlagte ræve samt kåring af årets foto.

Med hensyn til “Årets Foto” opfordres til, at indsende foto til Hjemmesiden (WEBmaster email), så udvælger WEB masteren 3 Billeder der kommer til afstemning på generalforsamlingen

 

Bestyrelsen
Brande Jagtforening

Kurt Påskesen

D. 5 maj var Kurt Påskesen ude i jagforeningens hus på Risbjergvej for at fortælle om han´s personlige oplevelser med jagt i New Zealand og Texas.

Kurt er en lokal jæger som har oplevet en del igenmen årene som jæger, nok også mere end de fleste.

Nogle af de oplevelser var Kurt så venlig at dele med os andre, ikke nok med det, så er Kurt også en dygtig forteller, så der gik hurtig nogle timer med det.

20150505_211656

 

 

 

 

 

 

Arrangement var sendt ud på nyheds mail og var sat på hjemmesiden. Vi var 25 personer der møde op for at dele denne aften med Kurt. Alt i alt en rigtig god aften.

Brande Jagtforening arrangement udvalg siger tak til Kurt Påskesen for at han vil bruge sin tid sammen med os