Nyheder

Generalforsamling, Fredag d. 29-1-2016 Kl. 19.00 i klubhuset

Brande Jagtforening
Ordinær generalforsamling

Fredag d. 29-1-2016 Kl. 19.00  i klubhuset
Dagsorden iflg. vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Fremlæggelse afårsregnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse afkontingent.
  6. Valg af formand
  7. Valgafbestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af 2 suppleanter.
  9. Valg af revisor og 2 revisorsuppleanter.
  10. Eventuelt.
Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dg. før. Medbring danske og udenlandske trofæer.
Pokaler til: Danske bukke, største danske hjort og flest nedlagte ræve samt kåring af årets foto.

Med hensyn til “Årets Foto” opfordres til, at indsende foto til Hjemmesiden (WEBmaster email), så udvælger WEB masteren 3 Billeder der kommer til afstemning på generalforsamlingen

 

Bestyrelsen
Brande Jagtforening