Nyheder

Dialogmøder om jagttiderne

Se hele artikel; download

De nye jagttider forventes at træde i kraft den 1. april 2018, og forud har der været og er fortsat følgende proces:

  1. Indhentning af kommentarer til videnskabelig rapport fra DCE, jagttidsrevision 2018 samt yderligere ønsker til jagttider.

Medlemmerne fra Vildtforvaltningsrådet har således fremsendt kommentarer og ønsker i relation til udredning forud for jagttidsforhandlingerne – samt yderligere ønsker til jagttider. Dette er sket i april og DJ har fremsendt ønsker på baggrund af input fra lokale møder i DJ.

  1. Internt i DJ arbejdes der på bud til målsætninger på de arter, DJ har ønsker til ændret jagttid på.
  2. Udgivelse af faglig rapport fra DCE. Det forventes, at den faglige rapport fra DCE udsendes forud for Vildtforvaltningsrådets møde i september 2016, hvor de første overordnede drøftelser i Vildtforvaltningsrådet vil finde sted.
  3. Medlemsdebat i Danmarks Jægerforbund: a. Dialogmøder i efteråret 2016 b. Drøftelser på Jægerrådsmøder primo 2017 c.

Drøftelser på kredsmøder primo 2017 5. Endelig indstilling til Ministeren fra VFR. Det forventes, at Vildtforvaltningsrådet afgiver endelig indstilling til Ministeren på september eller december mødet 2017. Lokale jagttider

De lokale jagttider er også en del af revideringen af jagttiderne, og ønsker til lokale jagttider fremsendes til Niels Henrik Simonsen på email: nhs@jaegerne.dk

Hører vi ikke andet fra lokalt hold, vil de nuværende lokale jagttider blive indstillet til Vildtforvaltningsrådet.

Det store hjortevildt

Processen omkring jagttid på de store hjortearter (kron-, då- og sikavildt) vil blive varetaget via de regionale hjortevildtgrupper.