Nyheder

Generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brande Ungdomsjagtforening.

mødet finder sted på Risbjergvej nr.60 7330 Brande (Flugtskydebanen), D.10/3-17 klokken 18:30


Aftenens program:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
5. Valg af suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
I forlængelse af ovenstående kåres følgende: 
A. Årets buk (husk trofæ)
B. Årets kragejæger
C. Årets sneppejæger
D. Årets rævejæger
Med venlig hilsen
Bestyrelsen