Nyheder

Kursus Skydeleder riffel.

Skydeleder, riffel – Brande

Tidspunkt: fredag d. 2. marts 2018 kl. 15:00 – fredag d. 2. marts 2018 kl. 22:00
Registrering slutter søndag d. 18. februar 2018
Afmelding mulig frem til søndag d. 18. februar 2018
Thyregod – Vester og Brande Jagtforening

2 deltager(e)

Formål: Med en bestået skydelederuddannelse kan man både sikkerheds- og forsikringsmæssigt stå for en riffelskydning i regi af Danmarks Jægerforbund. Uddannelsen giver dig den baggrundsviden, der skal til, for at du kan gennemfører en riffelskydning efter gældende regler og bestemmelser. Skydelederuddannelsen giver dig derudover alt den viden og alle de færdigheder, du skal bruge for sikkerhedsmæssigt forsvarligt at kunne lede en riffelskydning.

se mere på DJF