Nyheder

Årsmøde i Ikast-Brande kommunes Jægerråd

Årssmøde

i Ikast-Brande kommunes Jægerråd

Tirsdag d. 6 februar 2018 kl. 19

I Gludsted jagtforenings klubhus

Fasterholtvej 15, 7361 Ejstrupholm

Dagsorden ifølge vedtægter.

Der skal opstilles kandidater til kredsformandsposten.

Derefter er aftenens temaer: Den kommende dådyrforvaltning og arbejdet med ny struktur i Danmarks Jægerforbund.

Der vil være indlæg ved hovedbestyrelsesmedlem Norbert Ravns-bæk og kredsformand Knud Pedersen

Af hensyn til kaffen vil vi gerne have tilmelding til Sten Kristoffer-sen mail: stenk@mail.tdcadsl.dk eller på sms til 20237455.

Vel mødt!

Annonce årsmøde 18 -2