Nyheder

Ordinær generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brande Ungdomsjagtforening.
mødet finder sted på Risbjergvej nr.60 7330 Brande (Flugtskydebanen), D.16/3-18 klokken 18:30

Dagsorden:


1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
5. Valg af suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt/indkomne forslag.


I forlængelse af ovenstående kåres følgende: 
A. Årets buk (medbring trofæ)
B. Årets kragejæger
C. Årets sneppejæger
D. Årets rævejæger


Generalforsamlingen er hermed slut, foreningen byder efterfølgende på en lille snack samt øl/sodavand.