Nyheder

Regulering af rågeunger i Ikast-Brande Kommune i perioden 01.maj til 15.juni 2019

Torsdag d. 28. februar

Absolut sidste frist for tilmelding til rågeregulering

Ib Kølbæk Tlf. 21956368 (SMS) e-mail:  ik@mojagt.dk

Tirsdag d. 30. april kl. 18.30

Rågeregulering. Indskydning/kontrol med mødepligt

Mødested: Skydebanen Ruskærvej 16b, 7441 Bording.

Husk våben, våbentilladelse, jagttegn samt medlemskort.

Det er Jægerråd i Ikast-Brande Kommune der står for reguleringen.

Reguleringen foregår med salonriffel cal.22lr i Ikast by, derfor skal alle godkendelse af politiet.
 

Data jeg skal bruge er

jægerens fulde navn:

adresse:

cpr-nr.

tlf.nr.

e-mail: 

medlemskab:

Når et medlem er tilmeldt sender jeg teksten her under.

Hej Jægerens Navn

Du er hermed tilmeldt regulering af rågeunger 2019.

Indskydning og kontrol med mødepligt er tirsdag d. 30. april kl. 18.30

Mødested: Skydebanen Ruskærvej 16b, 7441 Bording.

Husk våben, våbentilladelse, jagttegn samt medlemskort.

P.S. Post fra Ikast-Brande Kommune bliver måske sendt med e-Boks

Med Venlig Jæger Hilsen Ib Kølbæk
Tlf. nr. 21956368
ik@mojagt.dk