Nyheder

Ordinær generalforsamling 2019

Brande Jagtforening

Ordinær generalforsamling

fredag den 25/01-2019 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af 2 suppleanter.
  8. Valg af revisor og 2 revisorsuppleanter.
  9. Eventuelt.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dg. før.

Medbring danske og udenlandske trofæer. Pokaler til: Danske bukke, største danske hjort og flest nedlagte ræve samt krager.

Bestyrelsen