Nyheder

Invitation til møde om kronvildt

Invitation til møde om kronvildt   torsdag d. 28.marts kl.19.00.

Sted:   Gludsted jagtcenter fasterholtvej 15, 7361 Ejstrupholm.

Så er der igen tid for det årlige klovvildtmøde, hvor vi mødes og orienterer hinanden om klovvildtet i området.

Alle kan deltage for egen regning. Pris 50,- kr for kaffe og brød og fællesudgifter ved mødet.

Tilmelding senest mandag d. 25. marts af hensyn til køkkenet.

Mail: bent.jensen12@mvb.net  29882672  eller  stenk@mail.tdcadsl.dk  20237455

Mødet holdes i samarbejde mellem:

St. Nørlund Hjortelav

Gludsted Hjortelav

St. Hjøllund Plantage

Ikast- Brande Jægerråd

Dagsorden:

  1. Velkomst 
  • Lokal afgang af kronvildt 2018/2019 samt vurdering af bestanden

(Fordelt på kalve –  hinder – spidshjorte – 10-ender osv.)

Gludsted Hjortelav

Nord

syd

St. Nørlund Hjortelav

St. Hjøllund Plantage

Ikast-Brande Kommune syd for Nørre Snede og Ejstrupholm

Søby området

Kronvildt nedlagt på Naturstyrelsens arealer (Gl. Palsgård Skovdistrikt)

  • Lokal afgang af dåvildt:
  • Hvordan fungerer de nye jagttider/generel information/nyt fra
  •  Hjortevildtgruppe Midtjylland v/ Hans Schougaard
  • Råvildt.

Hvordan har bestanden det?

  • Orientering fra NST Søhøjlandet v/Hans Jensen

Hvad sker der med jagten

Evt. samarbejde mellem NST og lodsejer/jagtlejer.                        

  • Næste møde

 (forslag: torsdag d. 26.marts 2020 i Gludsted)

  • Eventuelt