Frivillig på flugtskydebanen

Da vi arbejder på højtryk på at kunne åbne flugtskydebanen til april 2023 søger vi frivillige til at hjælpe på banen.

Du vil have ca. 3-4 vagter om året men der kan komme ekstravagter som du gerne må byde ind på. Det kan være arrangementer i hverdage/weekender, eller hvis nogle af de andre hjælpere må melde afbud.

Da der er tale om frivillig arbejdskraft, syntes vi at der skal være en gulerod til de personer som gerne vil gøre en ekstra indsats for foreningen, derfor vil du:

– Få mad og drikkevarer på de dage hvor du har vagt.

– Kunne købe lerduer til fordelagtige priser.

– Deltage i sommerfesten for de frivillige.

– Være en del af foreningens gode sammenhold, og være med til at bære foreningen ind i fremtiden.

– Få 150 kr. pr. time, på duekortet, de hverdage hvor du evt. har vagt i tidsrummet 8-16.

– Foreningen betaler for flugtskydningsinstruktør uddannelsen hvis du vil hjælpe i flere sæsoner og har lyst til at lære fra dig til de nye skytter.

Vi håber på at både instruktører og hjælpere til drift af huset melder sig under foreningsfanen

Hvis du kan se dig selv som frivillig på vores skønne bane skal du kontakte

Skydebane booking koordinator

Thomas Elbæk

Tlf. +45 50419468

E-mail. jagt.brande@gmail.com