Kommune mesterskab 2019

Kommune mesterskab 2019, startede kl 9,00 med de første skytter som åbnede med holdskydning, derefter blev der skudt hele dagen, både hold og inviduelt, hvor den sidste skydning sluttede omkring kl 14,30, der var 20 hold der deltog, og med 5 skytter på hvert hold, og af de skytter, var der også mange som deltog ide 7 rækker, desværre var der ikke nogen som deltog i rækken som ung jæger. Da vi kom op ad formiddagen, begyndte solen også at komme frem, så vi fik også det gode vejr, og det fik folk til at hygge sig med en kold øl eller vand, og så var der også mange som købte lidt at spise til, efter sidste skydning, hvor der har været 3 om skydninger, i 3 forskellige inviduelle rækker,blev der overagt medaljer og pokaler til de dygtige skytter, brande jagtforening takker for alle dem som deltog, og hjalp for at gøre det til en god dag.

resultat dokumenter til download:

Hold res 2019, – indi D, – indi J, – indi NJ, – indi OB,indi S, – indi SV, – indi V

29 juni 2019 kommunemesterskab

Flugtskydning på jagtbanen i følgende rækker
Junior: 16 – 20 år
Ny jæger: jagttegn i 2 år
Senior: 21 – 50 år
Old Boys: 50 – 60 år
Veteran: 60 – 70 år
S. Veteran: 70 år plus
Damer: ingen aldersklasse

Brande jagtforening
Risbjergvej 60 7330 Brande
Brande-jagtforening.dk
Lørdag d 29 juni
Kl 9,00 – 16,00
Her er link til dokumentet kopi/paste til internetbrowser eller klik på det.
http://brande-jagtforening.dk/wp-content/uploads/kommunemesterskab-2019-99.pdf

MacNab konkurrence

11 maj kl 08:30 til ca. 16:00

Har du lyst til både at skyde med jagtriffel, skyde lerduer og fiske, så er der mulighed for at kombinere alle 3 ting den samme dag, da Brande og Thyregod- Vester Jagforening i samarbejde afholder en MacNab konkurrence …… og hvad er så det ?

”The MacNab challange” er fra Scotland og stammer langt tilbage i tiden og går ud på at skyde en hjort, 2 grouse samt fange en laks, hos sine naboer fra solopgang til solnedgang uden at blive fanget …… Nu bliver det lidt dyrt at rejse til Scotland, så vi laver en dag på skydebane og i en fiskesø.

Programmet er som følger :
08:30 : Morgenmad i hytten på Flugtskydningsbanen i Brande
09:00 : Opdeling i Hold og start på Flugtskydningsbanen (Sporting samt ”høje fasaner”)
11:00 : Der skydes på Riffelbanen. (Løbende og fast mål)
12:00 : Frokost i Bjælkehytten (Pølser fra Grillen)
13:30 : Fiskesø i 2 Timer
15:30 : Kåring af MacNab mester 2019

Der skal bruges 20 riffelpatroner og 50 -75 flugtskydningspatroner.
Pris for alt ovenstående (incl. morgenmad og frokost): KUN 150,- DKK pr person.

Tilmelding senest den 5 Maj til : Thorkild 2168 8601 / Ib : 4166 1926
(OBS : Arrangementet er forbeholdt medlemmer fra Brade Jagtforening samt Thyregod- Vester Jagtforening)

Støt op om en dag der mere går ud på hygge og samvær end konkurrence!

Invitation til møde om kronvildt

Invitation til møde om kronvildt   torsdag d. 28.marts kl.19.00.

Sted:   Gludsted jagtcenter fasterholtvej 15, 7361 Ejstrupholm.

Så er der igen tid for det årlige klovvildtmøde, hvor vi mødes og orienterer hinanden om klovvildtet i området.

Alle kan deltage for egen regning. Pris 50,- kr for kaffe og brød og fællesudgifter ved mødet.

Tilmelding senest mandag d. 25. marts af hensyn til køkkenet.

Mail: bent.jensen12@mvb.net  29882672  eller  stenk@mail.tdcadsl.dk  20237455

Mødet holdes i samarbejde mellem:

St. Nørlund Hjortelav

Gludsted Hjortelav

St. Hjøllund Plantage

Ikast- Brande Jægerråd

Dagsorden:

 1. Velkomst 
 • Lokal afgang af kronvildt 2018/2019 samt vurdering af bestanden

(Fordelt på kalve –  hinder – spidshjorte – 10-ender osv.)

Gludsted Hjortelav

Nord

syd

St. Nørlund Hjortelav

St. Hjøllund Plantage

Ikast-Brande Kommune syd for Nørre Snede og Ejstrupholm

Søby området

Kronvildt nedlagt på Naturstyrelsens arealer (Gl. Palsgård Skovdistrikt)

 • Lokal afgang af dåvildt:
 • Hvordan fungerer de nye jagttider/generel information/nyt fra
 •  Hjortevildtgruppe Midtjylland v/ Hans Schougaard
 • Råvildt.

Hvordan har bestanden det?

 • Orientering fra NST Søhøjlandet v/Hans Jensen

Hvad sker der med jagten

Evt. samarbejde mellem NST og lodsejer/jagtlejer.                        

 • Næste møde

 (forslag: torsdag d. 26.marts 2020 i Gludsted)

 • Eventuelt

Ordinær generalforsamlig 2019

Hermed indkaldes der til Ordinær generalforsamling 2019

Forening: Brande Ungdoms jagtforening
Sted: Risbjergvej 60 7330 
Dato: fredag d.15/03 2019
Klokkeslæt: 19.00

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4) Valg af formand
5) Valg af næstformand
6) Valg af kasser
7) Valg af hjælpe kasser
8) Valg af bestyrelses medlemmer
9) Valg af suppleant
10) Valg af revisor
11) Eventuelt / indkomne forslag.

i år tyder det på at der skal ske lidt rotation i bestyrelsen, da kassér og hjælpe kassér posterne står på valg, og de siddende ønsker andre på pladserne. ligeså har Kasper Dam taget sin tørn i foreningen, og har rundet de 25 år, så hans post i bestyrelsen står også på valg. så vi i bestyrelsen håber på at se mange denne aften, og forhåbentlig nogle som er friske på at tage initiativ til at være en fornyelse i bestyrelsen.

I forlængelse af ovenstående kåres følgende: 
A. Årets buk (medbring trofæ)
B. Årets kragejæger
C. Årets sneppejæger
D. Årets rævejæger

Generalforsamlingen er hermed slut, foreningen byder efterfølgende på en lille snack samt øl/sodavand. Det vil være muligt at købe foreningens eftertragtet skydeveste.

Fiskekonkurrence 2019

Fiske konkurrence Torsdag den 30. maj, på Kristi Himmelfartsdag, fra kl 05.00 til indskrivning, der fiskes fra kl 06.00, og til sidste indskrivning kl 12.00.

Der vil være fede præmier, og der gives pokaler til den største gedde, både inden for voksen og barn, og der vil blive lavet bål, så der er også tid til hygge, for hele familien.           

Mødestedet er på Ejstrupholmvej cirka 3 km fra brande, der vil blive sat skilte op, og det er selvfølgelig i 7330 Brande

Pris 0-14 år er 50 kr., øvrige er 100 kr., halvdelen af penge summen vil blive brugt på præmier

Der kan købes øl og vand for 10 kr.

Tilmeldingen kan ske på dagen, eller til Jens Pedersen på 20997657

M.v.h. Brande Jagtforening Fiskeudvalget  

Ordinær generalforsamling 2019

Brande Jagtforening

Ordinær generalforsamling

fredag den 25/01-2019 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Fremlæggelse af årsregnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af 2 suppleanter.
 8. Valg af revisor og 2 revisorsuppleanter.
 9. Eventuelt.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dg. før.

Medbring danske og udenlandske trofæer. Pokaler til: Danske bukke, største danske hjort og flest nedlagte ræve samt krager.

Bestyrelsen

Arbejdsdag på flugtskydningsbanen

Lørdag den 16 marts 2019

Kl 9,00-16,00

Sted. Risbjergvej 60

Hej folkens, da vi har en masse aktiviteter på skydebanen i år, holder vi den årlige arbejdsdag på brande skydebanen, hvor vi håber på at så mange som muligt, til at give en hjælpende hånd, da der er en del at tage fat i. meget af det er tømmer arbejde, så folk må meget gerne medbringe værktøj, boremaskine sav skovle ovs, der vil selvfølgelig være forplejning hele dagen, så vi håber at i også får en hyggelig dag. I kan tilmelde jer til Jens Pedersen på 20997657, og i må meget gerne også invitere andre med,

mvh Bestyrelsen        

Regulering af rågeunger i Ikast-Brande Kommune i perioden 01.maj til 15.juni 2019

Torsdag d. 28. februar

Absolut sidste frist for tilmelding til rågeregulering

Ib Kølbæk Tlf. 21956368 (SMS) e-mail:  ik@mojagt.dk

Tirsdag d. 30. april kl. 18.30

Rågeregulering. Indskydning/kontrol med mødepligt

Mødested: Skydebanen Ruskærvej 16b, 7441 Bording.

Husk våben, våbentilladelse, jagttegn samt medlemskort.

Det er Jægerråd i Ikast-Brande Kommune der står for reguleringen.

Reguleringen foregår med salonriffel cal.22lr i Ikast by, derfor skal alle godkendelse af politiet.
 

Data jeg skal bruge er

jægerens fulde navn:

adresse:

cpr-nr.

tlf.nr.

e-mail: 

medlemskab:

Når et medlem er tilmeldt sender jeg teksten her under.

Hej Jægerens Navn

Du er hermed tilmeldt regulering af rågeunger 2019.

Indskydning og kontrol med mødepligt er tirsdag d. 30. april kl. 18.30

Mødested: Skydebanen Ruskærvej 16b, 7441 Bording.

Husk våben, våbentilladelse, jagttegn samt medlemskort.

P.S. Post fra Ikast-Brande Kommune bliver måske sendt med e-Boks

Med Venlig Jæger Hilsen Ib Kølbæk
Tlf. nr. 21956368
ik@mojagt.dk