Ordinær generalforsamlig 2019

Hermed indkaldes der til Ordinær generalforsamling 2019

Forening: Brande Ungdoms jagtforening
Sted: Risbjergvej 60 7330 
Dato: fredag d.15/03 2019
Klokkeslæt: 19.00

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4) Valg af formand
5) Valg af næstformand
6) Valg af kasser
7) Valg af hjælpe kasser
8) Valg af bestyrelses medlemmer
9) Valg af suppleant
10) Valg af revisor
11) Eventuelt / indkomne forslag.

i år tyder det på at der skal ske lidt rotation i bestyrelsen, da kassér og hjælpe kassér posterne står på valg, og de siddende ønsker andre på pladserne. ligeså har Kasper Dam taget sin tørn i foreningen, og har rundet de 25 år, så hans post i bestyrelsen står også på valg. så vi i bestyrelsen håber på at se mange denne aften, og forhåbentlig nogle som er friske på at tage initiativ til at være en fornyelse i bestyrelsen.

I forlængelse af ovenstående kåres følgende: 
A. Årets buk (medbring trofæ)
B. Årets kragejæger
C. Årets sneppejæger
D. Årets rævejæger

Generalforsamlingen er hermed slut, foreningen byder efterfølgende på en lille snack samt øl/sodavand. Det vil være muligt at købe foreningens eftertragtet skydeveste.

Fiskekonkurrence 2019

Fiske konkurrence Torsdag den 30. maj, på Kristi Himmelfartsdag, fra kl 05.00 til indskrivning, der fiskes fra kl 06.00, og til sidste indskrivning kl 12.00.

Der vil være fede præmier, og der gives pokaler til den største gedde, både inden for voksen og barn, og der vil blive lavet bål, så der er også tid til hygge, for hele familien.           

Mødestedet er på Ejstrupholmvej cirka 3 km fra brande, der vil blive sat skilte op, og det er selvfølgelig i 7330 Brande

Pris 0-14 år er 50 kr., øvrige er 100 kr., halvdelen af penge summen vil blive brugt på præmier

Der kan købes øl og vand for 10 kr.

Tilmeldingen kan ske på dagen, eller til Jens Pedersen på 20997657

M.v.h. Brande Jagtforening Fiskeudvalget  

Ordinær generalforsamling 2019

Brande Jagtforening

Ordinær generalforsamling

fredag den 25/01-2019 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af 2 suppleanter.
  8. Valg af revisor og 2 revisorsuppleanter.
  9. Eventuelt.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dg. før.

Medbring danske og udenlandske trofæer. Pokaler til: Danske bukke, største danske hjort og flest nedlagte ræve samt krager.

Bestyrelsen

Arbejdsdag på flugtskydningsbanen

Lørdag den 16 marts 2019

Kl 9,00-16,00

Sted. Risbjergvej 60

Hej folkens, da vi har en masse aktiviteter på skydebanen i år, holder vi den årlige arbejdsdag på brande skydebanen, hvor vi håber på at så mange som muligt, til at give en hjælpende hånd, da der er en del at tage fat i. meget af det er tømmer arbejde, så folk må meget gerne medbringe værktøj, boremaskine sav skovle ovs, der vil selvfølgelig være forplejning hele dagen, så vi håber at i også får en hyggelig dag. I kan tilmelde jer til Jens Pedersen på 20997657, og i må meget gerne også invitere andre med,

mvh Bestyrelsen        

Regulering af rågeunger i Ikast-Brande Kommune i perioden 01.maj til 15.juni 2019

Torsdag d. 28. februar

Absolut sidste frist for tilmelding til rågeregulering

Ib Kølbæk Tlf. 21956368 (SMS) e-mail:  ik@mojagt.dk

Tirsdag d. 30. april kl. 18.30

Rågeregulering. Indskydning/kontrol med mødepligt

Mødested: Skydebanen Ruskærvej 16b, 7441 Bording.

Husk våben, våbentilladelse, jagttegn samt medlemskort.

Det er Jægerråd i Ikast-Brande Kommune der står for reguleringen.

Reguleringen foregår med salonriffel cal.22lr i Ikast by, derfor skal alle godkendelse af politiet.
 

Data jeg skal bruge er

jægerens fulde navn:

adresse:

cpr-nr.

tlf.nr.

e-mail: 

medlemskab:

Når et medlem er tilmeldt sender jeg teksten her under.

Hej Jægerens Navn

Du er hermed tilmeldt regulering af rågeunger 2019.

Indskydning og kontrol med mødepligt er tirsdag d. 30. april kl. 18.30

Mødested: Skydebanen Ruskærvej 16b, 7441 Bording.

Husk våben, våbentilladelse, jagttegn samt medlemskort.

P.S. Post fra Ikast-Brande Kommune bliver måske sendt med e-Boks

Med Venlig Jæger Hilsen Ib Kølbæk
Tlf. nr. 21956368
ik@mojagt.dk

Danmarks Jægerforbund, strukturudvalgets arbejde

Hej Kredsbestyrelse

På bagrund i strukturudvalgets arbejde, skal vi i kredsene afholde et kredsmøde for alle medlemmer. På dette møde vil medlemmerne i strukturudvalget for kreds 2. fremlægge deres arbejde. Da det er det vigtigt at medlemmerne får mulighed for at komme med input og kommentarer til det videre arbejde med struktur forDanmarks Jægerforbund, skal mødet afholdes.
Det er derfor vigtigt at alle Jægerråd for formidlet budskabet ud til lokalforeningerne, så alle er klar over den proces og dette møde.
Linda har oprettet en annonce til hjemmesiden, som er vedhæftet her. Hun var nød til at angive et Jægerråd for at gøre det. MEN DET ER FOR ALLE I KREDS 2 🙂
Det bliver 31-10-2018 i Aulum Idrætscenter kl. 19:00. Det er dagen efter vores kredsbestyrelsesmøde.

Giver det anledning til spørgsmål kan i kontakte Linda eller mig.

Mvh
Jesper Truelsen
Formand Kreds 2

Danmarks Jægerforbund

Arbejdsdag på flugtskydningsbanen lørdag den 15 september kl 9.00

Da vi har en del projekter på skydebanen, kunne det være rart med en hjælpende hånd, alle er velkommen, vi starter kl 9.00 til rundstykker og slutter cirka kl 16.00, der vil være fuld forplejning hele dagen, så vi håber at der er nogle friske mennesker som vil give en hjælpende hånd, tilmelding kan ske til Jens Pedersen på 20997657 og Leif Nielsen på 40202571

Fiskekonkurrence maj 2018

Der blev holdt fiske konkurrence torsdag den 10 maj, på Kristi himmelfart dag med rigtig godt vejr, det startede kl 5.00 med indvejning, og fiske konkurrencen starter kl 6.00, og sluttede kl 12.00 med den sidste indvejning. Der var 17 mennesker der deltog, 16 voksne og 1 barn, og der kom flere op af dagen, for at kigge så der var i alt omkring 30 personer. Der blev fanget 8 geder som blev vejet, og så blev der fanget flere som blev smidt ud igen, første pladsen gik til Mads Valentin med en gede på 4410 gram, og en anden plads til Jonatan Nielsen med en gede på 4225 gram, og en tredje plads til Karsten Nielsen med en gede på 2175 gram. Udover anden pladsen gik børnene pokalen til Jonatan Nielsen med en ekstra gede På 4220 gram, så det var en sej dreng, og der blev generelt fanget pæne geder hele dagen , så det var en god dag

se mere

Veloverstået generalforsamling i ungdoms afdelingen

Vi havde fredag den 16/3 afholdt generalforsamling i BUJ, med god opbakning i form af 16 folk, som alle bidrog til en god aften. Senere gik snakken med jagt historier, fortællinger, festlig stemning, samt brød og væske, desuden blev der på aftenen solgt en stor del af foreningens nye skydeveste. 


Ønskes det at læse er referat fra aftenens begivenheder, kan det findes på vores facebook side under "Brande Ungdomsjagtforning". 
Ordinær generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brande Ungdomsjagtforening.
mødet finder sted på Risbjergvej nr.60 7330 Brande (Flugtskydebanen), D.16/3-18 klokken 18:30

Dagsorden:


1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
5. Valg af suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt/indkomne forslag.


I forlængelse af ovenstående kåres følgende: 
A. Årets buk (medbring trofæ)
B. Årets kragejæger
C. Årets sneppejæger
D. Årets rævejæger


Generalforsamlingen er hermed slut, foreningen byder efterfølgende på en lille snack samt øl/sodavand.

12