Frivillig på flugtskydebanen

Da vi håber på snart at kunne åbne flugtskydebanen søger vi frivillige til at hjælpe på banen.

Du vil have ca. 3-4 faste vagter om året men der kan komme ekstravagter som du gerne må byde ind på. Det kan være arrangementer i hverdage/weekender, eller hvis nogle af de andre hjælpere må melde afbud.

Da der er tale om frivillig arbejdskraft, syntes vi at der skal være en gulerod til de medlemmer som gerne vil gøre en ekstra indsats for foreningen, derfor vil du:

– Få mad og drikkevarer på de dage hvor du har vagt.

– Kunne købe lerduer til fordelagtige priser.

– Deltage i sommerfesten for de frivillige.

– Være en del af foreningens gode sammenhold, og være med til at bære foreningen ind i fremtiden.

– Få 150 kr. pr. time, på duekortet, de hverdage hvor du evt. har vagt i tidsrummet 8-16.

Vi håber på at både instruktører og hjælpere til drift af huset melder sig under foreningsfanen

Hvis du kan se dig selv som frivillig på vores skønne bane skal du kontakte

Skydebane booking koordinator

Thomas Elbæk

Tlf. +45 50419468

E-mail. jagt.brande@gmail.com

Kære medlemmer

Nu kan vi endelig se lys for enden af tunnelen.Vi ÅBNER flugtskydebanen Onsdag den 17 juni kl. 18:00. Vi følger myndighedernes anbefalinger, og der vil være sprit ved standpladserne og i klubhuset.Der vil også være sat informationssedler op forskellige steder som i bedes læse.


Vi håber at se så mange af jer igen og ta gerne naboen med. 

Mvh. Flugtskydningsudvalget og Bestyrelsen

Årets fiske konkurrence

Årets fiske konkurrence i brande jagtforening er desværre aflyst, på grund af covid-19,vi prøvede at trække det ud med beslutning til den 10 maj, men da der ikke blev åbnet mere op, så må vi desværre aflyse,

m.v.h. fiskeudvalget

Lodtrækning til Bukkejagten i Risbjerg Plantage 2020

Blåhøj og Brande jagtforening Åbner for lodtrækning til Bukkejagten i Risbjerg Plantage. Vi opfordrer til at få indskudt sin riffel i god tilstand på trænings afterne d. 4. og 11. maj 2020 fra kl 18.00. Skydeprøven er ikke et krav i år. Lodtrækning Mandag D 11. maj 2020 kl 20.00 på Skydebanen i Risbjerg. Der kan ikke betales med kontanter for deltagelse. Mobilpay (40202571) eller overførsel til jagtudvalget konto 200kr. Konto nr findes på vores hjemmeside

COVID-19

Kære medlemmer og frivilige
Vi, her i Brande Jagtforening, tager regeringens anbefalinger angående COVID-19 meget seriøst.Derfor har vi valgt at aflyse (eller rykke) alle planlagte arrangementer på ubestemt tid.Vi opfordrer til at alle følger regeringens anbefalinger, så vi forhåbentlig sammen kan få bremset smitten af COVID-19 i en sådan grad at det danske sundhedsvæsen og økonomi ikke bryder sammen totalt.
Vi vender tilbage ned ny info lige så snart vi ved hvornår vi kan komme igang igen.  
Vi håber at vi forhåbentligt snart kan få skudt gang i den nye sæson på skydebanen.
Med Venlig HilsenBestyrelsen

ARBEJDSDAG PÅ SKYDEBANEN

Da vi nærmere os åbning af flugtskydebanen d. 1 April 2020 skal vi have gjort banen klar

Derfor holder vi arbejdsdag Lørdag den 14 Marts 09.00-16.00

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne, at man tilmelder sig til Thomas Elbæk, på telefon/sms 50419468 eller mail elbaek0604@gmail.com senest Tirsdag d 3. Marts.

Vi appellerer til at I alle deltager med jeres hjælp til arbejdsdagen, stort som småt.  Al hjælp er god hjælp.

Arbejdet som skal udføres på dagen er bl.a. rengøring af Klubhuset, og duehusene, opfyldning af lerduer samt klargøring af udenoms arealer mm.

Ved at vi alle bidrager er vi alle med til at vi har en flot og indbydende skydebane vi kan være stolte af at vise frem.

Dagens program

09:00  Morgenmad

09:30 Arbejdet starter

Ca. 12:30 Frokost

Når frokosten er færdig forsætter vi hvor vi slap

16:00 Dagens arbejde er slut

Med Venlig Hilsen

Flugtskydningsudvalget

Ordinær generalforsamling

fredag den 31/1 2020 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Fremlæggelse af årsregnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 2 suppleanter.

9. Valg af revisor og 2 revisorsuppleanter.

10. Eventuelt.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal

være formanden i hænde senest 8 dg. før.

Medbring danske og udenlandske trofæer.

Pokaler til: Danske bukke, største danske hjort og

flest nedlagte ræve samt krager.

Bestyrelsen

Fiske konkurrence 2020

Der holdes fiskekonkurrence torsdag den 21 maj, på Kristi himmelfartsdag, fra kl 05,00 til indskrivning, der fiskes fra kl 06,00, og til sidste indskrivning kl 12,00

Der vil være fede præmier, og der gives pokaler til fangst af den største gede, både inden for voksen og barn, og der bliver også lavet bål, så der er også tid til hygge, for hele familien

Mødestedet er på ejstrupholmvej cirka 3 km fra brande, der bliver sat skilte op, og det er selvfølgelig i 7330 brande

Pris 0-14 år 50 kr, øvrige er 100 kr, halvdelen er penge summen bliver brugt på præmier

Der kan købes øl og vand for 10 kr

Tilmelding kan ske på dagen, eller til jens pedersen på 20997657

MVH Fiskeudvalget Brande Jagtforening