DJ. Kreds 2

Frivillig på flugtskydebanen

Da vi håber på snart at kunne åbne flugtskydebanen søger vi frivillige til at hjælpe på banen.

Du vil have ca. 3-4 faste vagter om året men der kan komme ekstravagter som du gerne må byde ind på. Det kan være arrangementer i hverdage/weekender, eller hvis nogle af de andre hjælpere må melde afbud.      se mere

Aktiviteter på skydebaner

Hvilke nyheder? Brande Jagtforening eller Ungdomsafdeling

aktuelle nyhedsindlæg