Regler for efterårets drivjagter.  Revideret i år 2010

§1. Der afholdes 2 drivjagter hvert år

§2. Der kan højest deltage 25 mand på hver af drivjagterne

§3. Deltagerantallet og jagtlejen fordeles forholdsmæssig iflg. medlemstallet opgjort af DJ mellem Brande og Blåhøj jagtforeninger

§4. Medlemmer af Brande og Blåhøj jagtforeninger kan deltage. Hvert medlem må invitere 1 gæst til en pris af 200 kr. pr. jagt.
Gæst behøver ikke være medlem, eller bosiddende i kommunen.  

§5. Jagtledelsen er sammensat af Brande og Blåhøj jagtforeninger. Jagtledelsen afgør på dagen hvad der må nedlægges af vildt

§6.  Nedlagt vildt kan sælges på auktion, ellers er skytten forpligtet til at aftage vildtet. Voksen råvildt 400 kr. råvildt lam 250 kr. Hare 40 kr. Småvildt som (snepper, skovdue, fasan) tilfalder skytten.

§7. Prisen for deltagelse, er sat til 200 kr. pr. jagt.  PS. Medlemmer af Brande jagtforening og Blåhøj Jagtforening kan uden betaling deltage i drivjagterne..

§8. Jagtledelsen forslår mellem de fremmødte en jagtfiskal, der står for uddeling af bøder. størrelsesorden (10 til 20 kr.) Betingelser for afskydning af råvildt, fastsættes af jagtledelsen fra jagt til jagt.

§9. Ved eftersøgning af klovbærende vildt, skal der anvendes en hund der opfylder lovens krav, om en første præmie på en 20 timers schweissprøve. Ved eftersøgning over skel, skal der anvendes en registreret schweisshund.

§10. Mødetid for alle jagterne er! Kl. 09.00 ved skydebanen hvor vi starter med kaffe og rundstykker.

§11. Tilmelding til drivjagterne er ikke nødvendigt.

Regler og vedtægter for jagten i Risbjerg plantage sammensat af Brande og Blåhøj jagtforeninger