Ansvar og forsigtighed, skal altid præge en skyttes omgang med våben og ammunition.

Skytter og tilskuere skal kende de forsigtighed og ordensregler der er for denne skydebane.

1. Den ansvarlige skydeleders anvisninger, skal ubetinget efterkommes af alle der opholder sig på skydebanen.

2. Skytter uden jagt eller skyttetegn skal inden skydningen påbegyndes, tegne en forsikringsbevis som fås på skydebanen. Forsikringen koster 25 kr. pr. dag eller 200 kr. for hele året. Forsikringen er personlig.

3. Alle geværer ladte som ikke ladte, skal behandles med største forsigtighed.

4. Geværet skal være i forsvarlig stand, uden slør i lås og skæfte.

5. Udenfor standpladserne skal alm. haglgeværer når de transporteres, bæres åbne og uden patroner.
I magasingeværer skal bundstykket være åbnet, der kan evt. isættes en hvid klud.

6. Geværer der frastilles, må ikke anbringe andre steder end i de opstillede geværstativer.

7. Der skydes uden rem på geværet.

8. Skyde og sigteøvelser, er kun tilladt på standpladserne.

9. Der må ikke isætte patroner, før skytten er på standpladsen, med geværet pegende i skudretningen.
Før ladningen skal der ses gennem løbene.  Magasingeværer må kun lades med 2 patroner.

10. Efter endt skydning, forlades standpladsen med afladt gevær og geværet skal være tomt og åben.

11. Geværløbene må aldrig pege bagud, når skytten står på standpladsen.

12. Spids duer, både på jagt, sporting og fasanbanen, skal skydes inden de passerer en lodret linje over
skytten og aldrig ved at dreje kroppen og sigte bagud.

13. Det er ikke tilladt at røre andres geværer uden tilladelse.

14. Rækværket der afskærmer stier og fællesarealer, må under ingen omstændigheder overskrides.

15. Af hensyn til afviklingen af skydningerne, både træning og konkurrence, skal skytterne være på standpladsen
når det er deres tur.

16. Skytterne har pligt til at kende skydereglerne.

17. Skydningen skal foregå i ro og orden, uden forstyrrelser fra evt. tilskuere.

18. Tomme patronhylstre skal kommes i kurvene.

19. Hold naturen ren !! Affald skal kommes i de opstillede skraldespande.

20. Skytter og tilskuere der ikke overholder skydereglerne, eller de for banens orden og forsigtighedsregler,
får en advarsel! og/eller i grove tilfælde bortvises vedkommende fra skydebanen.