Alle skytter har pligt til at kende disse regler.

1. Den ansvarlige skydeleders anvisninger, skal ubetinget efterkommes af alle der opholder sig på skydebanen.
Ansvar og forsigtighed, skal altid præge en skyttes omgang med våben og ammunition. Skytter og tilskuere skal kende de forsigtighed og ordensregler der er for denne skydebane
Det er skyttens ansvar at våben der benyttes er i en sikkerhedsmæssig og forsvarlig stand.

2. Når man ankommer til banen, skal låsen være åben eller udtaget og det sikres at der ikke er ammunition i kammer og magasin.

3. Våben der ikke benyttes, må ikke ligge på skydepladsen.
Disse våben skal mens man venter, enten hænge på skulderen eller stilles i våbenreolen. Låsen skal være åben eller udtaget.

4. Der er forbudt at røre andres våben uden tilladelse.

5. Sigteøvelser/afprøvning af aftræk. Kun på standpladsen med løbet pegende mod skiverne.

6. Der må først lades og skydes når man står på standpladsen og instruktøren har givet tilladelse.

7. Inden man lader riflen. Skal det sikres at der ikke er fremmedlegemer i løbet, ved at kigge ind i piben eller ved at udtage låsen og kigge ind i løbet fra kolbe enden.

8. Faste mål manuel markering.

(Liggende, siddende, stående) Efter endt skydning. sikres det at der ikke er ammunition i kammer og magasin.
Riflen lægges på jorden med låsen åben eller udtaget. Løbet skal altid pege mod skiverne. Man træder derefter tilbage fra standpladsen.
Når der skal markeres, sikrer instruktøren at alle våben er afladte og ligger med låsen åben eller udtaget.
Mens der markeres, er det strengt forbudt at nogen rører ved riflerne der ligger på standpladserne.
Når markeringen er færdig og alle er tilbage på standpladsen skal instruktøren give tilladelse inden man rører sin riffel.

9. Faste mål elektronisk markering.

(Liggende, siddende, stående) Efter endt skydning. sikres det at der ikke er ammunition i kammer og magasin.
Riflen lægges på jorden med låsen åben eller udtaget. Løbet skal altid pege mod skiverne.
Markeringen forgår på de elektroniske skiver.
Har man endt sin skydning og ønsker at forlade standpladsen, skal instruktøren først sikre at riflen er afladt og låsen er åben eller udtaget.

10. Skydning til bevægelig mål.

Skydningen foregår i stående stilling. Piben må kun pege mod skiven. Instruktøren skal give tilladelse til at lade og skyde.
Markeringen er elektronisk.

Efter endt skydning aflades riflen og det sikres at der ikke er ammunition i kammer og magasin. Riflen lægges på bordet/jorden med låsen åben eller udtaget.
Instruktøren sikrer at riflen er afladt og giver tilladelse når man må forlade standpladsen.

11. Alle der opholder sig på skydebanen, skytter som publikum er forpligtet til at overholde disse sikkerhedsregler og har samtidig pligt til at gøre opmærksom på hvis andre ikke overholder reglerne.

Det er i alles interesse at sikkerheden er i top, derfor får skytter og tilskuere der ikke overholder sikkerhedsreglerne en advarsel! og/eller i grove tilfælde bortvises vedkommende fra skydebanen.

Hold naturen ren !! Affald og tomme patronhylstre  skal kommes i de opstillede skraldespande.

Riffeludvalget