Ønsker du at blive medlem af Brande jagtforening så kontakt os på tlf. 40188593

Vedtægter - Brande Jagtforenings downloades her

Download

Ønsker du at blive B-medlem i Brande, skal du du være A-medlem i en anden jagtforening.

Oplysninger vi skal bruge.

1. Navn og adresse.
2. Fødselsdato.  (Ikke cpr.) kun dato. mdr. år
3. Telefonnummer.
4. Hvilket medlemskab du ønsker (Se rubrikken underneden)
5. I hvilken jagtforening du er A-medlem + dit medlemsnummer
hvis du ønsker at blive B-medlem i Brande jagtforening

DJ. Kreds 2

Medlemskontingent

Ordinær medlem: (A-medlem)  715,-
Ekstra ordinær medlem (B-medlem):  120,-
Ungdoms medlem: (U-medlem)  411,-
Senior medlem: (S-medlem over 65 år)  411,-
Husstands medlem: (H-medlem)  
(Personer med bopæl på samme adresse som et A-medlem) 312,-

10 gode grunde for at melde dig ind i Danmarks jægerforbund

1. Du støtter arbejdet for at sikre retten til at gå på jagt

Lokalt, på landsplan og internationalt går Jægerforbundet målrettet efter at få maksimal indflydelse på de beslutninger, der sætter rammerne for at gå på jagt. Vi arbejder med langsigtede mål, sådan at også dine børn og børnebørn får mulighed for at opleve jagtens glæder.

2. Du får masser af oplevelser, information og tilbud gennem månedsbladet Jæger, der holder dig ajour med alt det nyeste inden for jagt, vildt og natur. 

3. Du får adgang til dele af www.jaegerforbundet.dk, som kun er for medlemmer af Danmarks Jægerforbund. Her kan du blandt andet følge med – og deltage i – hjemmesidens mange debatfora om jagtfaglige og jagtpolitiske udfordringer.

4. Du kommer ind i et fællesskab, der giver dig mulighed for jagtfaglig og personlig udvikling samt en masse gode oplevelser. 

5. Du får mulighed for at udvikle dig som jæger ved at deltage i arrangementer og kurser, der enten er forbeholdt medlemmer, eller som medlemmer kan deltage i til stærkt nedsatte priser.

6. Du kommer ind i Danmarks næststørste grønne organisation med over 90.000 medlemmer. Her kan du få indflydelse på organisationens arbejde til fordel for medlemmerne og fremtidens jagt. 

7. Du kan komme med i én af vores over 900 lokale jagtforeninger, hvor mange spændende aktiviteter foregår. Det gælder blandt meget andet hunde- og skydetræning. 

8. Du kan som medlem i en jagtforening være med til at styrke arbejdet for at varetage jægernes interesser over for din kommunen. Det kan f.eks. dreje sig om flere og bedre faciliteter til skydetræning og arbejdet for mere jagt på kommunens arealer.

9. Du er som medlem forsikret, når du deltager i forbundets arrangementer. Det sker oveni den ansvarsforsikring, der gælder ved skudafgivelse på jagt og som du er dækket af som indehaver af et jagttegn.

10. Du får som medlem af Danmarks Jægerforbund rabat på oplevelser, varer og tjenesteydelser. Det sker blandt andet på museer og andre attraktioner, der kan give dig og din familie ny viden om jagt, vildt og natur.

Tilmelding til Brande Jagtforening.

Tilmeld dig her

Bliver du medlem af Brande jagtforening, bliver du samtidig automatisk medlem af Danmarks Jægerforbund