Ønsker du at blive B-medlem i Brande, skal du du være A-medlem i en anden jagtforening.

Oplysninger vi skal bruge.

1. Navn og adresse.
2. Fødselsdato.  (Ikke cpr.) kun dato. mdr. år
3. Telefonnummer.
4. Hvilket medlemskab du ønsker (Se rubrikken underneden)
5. I hvilken jagtforening du er A-medlem + dit medlemsnummer
hvis du ønsker at blive B-medlem i Brande jagtforening

DJ. Kreds 2

Medlemskontingent

Ordinær medlem fra 26 år – 966 Kr.
Ved det ordinære medlemskab går 20 kr. af de 820 kr som bidrag til Jægernes Naturfond.

Du modtager medlemsbladet Jæger

 
Ekstraordinær medlem – 182 Kr.
Ordinære medlemmer kan optages som ekstraordinære medlemmer i en anden forening til reduceret kontingent, men med samme rettigheder og pligter som ordinære medlemmer.
Du modtager IKKE medlemsbladet Jæger
 
Junior medlem 0-15 år – 185 Kr.
Er du under 16 år, kan du optages til et reduceret kontingent. Som juniormedlem overføres du automatisk til ungdomsmedlem i det år, hvor du fylder 16 år.
Du modtager IKKE Medlemsbladet Jæger.
 
Ungdoms medlem 16-25 år. – 518 Kr.
Er du mellem 16 og 26 år, kan du optages til et reduceret kontingent. Som ungdomsmedlem overføres du automatisk til ordinært medlemskab i det år, du fylder 26 år.
Du modtager medlemsbladet Jæger
 
Senior medlem – 609 Kr.
Født i 1948 eller tidligere
Du modtager medlemsbladet Jæger
 
Husstands medlem – 547 Kr.
Bor du i husstand med et ordinært medlem, kan du optages til et reduceret kontingent
Du modtager IKKE medlemsbladet Jæger
 
Kursist medlem (jagttegnsaspirant) – Gratis
Er du kursist, dvs. i gang med at tage jagttegn, kan du blive gratis medlem i 12 måneder. Herefter overføres du automatisk til et ungdomsmedlemsskab eller et ordinært medlemsskab, afhængig af din alder.
Du Modtager medlemsbladet Jæger
 
Prøve medlemskab – Gratis
Du kan blive prøvemedlem i 3 måneder gratis. Herefter overføres du automatisk til et ordinært medlemsskab. Med et prøvemedlemskab har du kun begrænsede rettigheder – du har fx ingen stemmeret eller mulighed for at deltage i diverse kvalifikationer, prøver, mesterskaber mv. Disse fordele får du først ved et ordinært medlemskab.
Du modtager medlemsbladet Jæger
 
Støttemedlem u/jagttegn – 115 Kr.
Du kan tegne medlemskab uden jagttegn, hvis du aldrig har taget jagttegn, eller hvis det er mindst 10 år siden, at du sidst har indløst dit jagttegn. Du skal i forbindelse med indmeldelse udfylde en tro- og loveerklæring om, at du ikke er jagttegnsberettiget. Kontakt den jagtforening, som du ønsker medlemskab af – og de vil sørge for indmeldelse samt tro- og loveerklæring. Med dette medlemskab har du kun adgang til vedtægtsregulerede møder uden stemmeret og aktiviteter i den lokale jagtforening.
Du modtager IKKE medlemsbladet Jæger
 

10 gode grunde for at melde dig ind i Danmarks jægerforbund

1. Du støtter arbejdet for at sikre retten til at gå på jagt

Lokalt, på landsplan og internationalt går Jægerforbundet målrettet efter at få maksimal indflydelse på de beslutninger, der sætter rammerne for at gå på jagt. Vi arbejder med langsigtede mål, sådan at også dine børn og børnebørn får mulighed for at opleve jagtens glæder.

2. Du får masser af oplevelser, information og tilbud gennem månedsbladet Jæger, der holder dig ajour med alt det nyeste inden for jagt, vildt og natur. 

3. Du får adgang til dele af www.jaegerforbundet.dk, som kun er for medlemmer af Danmarks Jægerforbund. Her kan du blandt andet følge med – og deltage i – hjemmesidens mange debatfora om jagtfaglige og jagtpolitiske udfordringer.

4. Du kommer ind i et fællesskab, der giver dig mulighed for jagtfaglig og personlig udvikling samt en masse gode oplevelser. 

5. Du får mulighed for at udvikle dig som jæger ved at deltage i arrangementer og kurser, der enten er forbeholdt medlemmer, eller som medlemmer kan deltage i til stærkt nedsatte priser.

6. Du kommer ind i Danmarks næststørste grønne organisation med over 90.000 medlemmer. Her kan du få indflydelse på organisationens arbejde til fordel for medlemmerne og fremtidens jagt. 

7. Du kan komme med i én af vores over 900 lokale jagtforeninger, hvor mange spændende aktiviteter foregår. Det gælder blandt meget andet hunde- og skydetræning. 

8. Du kan som medlem i en jagtforening være med til at styrke arbejdet for at varetage jægernes interesser over for din kommunen. Det kan f.eks. dreje sig om flere og bedre faciliteter til skydetræning og arbejdet for mere jagt på kommunens arealer.

9. Du er som medlem forsikret, når du deltager i forbundets arrangementer. Det sker oveni den ansvarsforsikring, der gælder ved skudafgivelse på jagt og som du er dækket af som indehaver af et jagttegn.

10. Du får som medlem af Danmarks Jægerforbund rabat på oplevelser, varer og tjenesteydelser. Det sker blandt andet på museer og andre attraktioner, der kan give dig og din familie ny viden om jagt, vildt og natur.