DJ. Kreds 2

Formand, Benny Pedersen

012

 

 

 

 

Benny Pedersen, 31384755, formand@brande-jagtforening.dk

Overordnet Koordinering – information og indmeldelse – JKF.  (Jagtforeningernes Kommunale fællesråd ) – Jagtudvalg – Arrangementudvalg.


Næstformand, Thomas Elbæk

Thomas Elbæk, tel.: 5041 9468, arrangement@brande-jagtforening.dk

Flugtskydnings udvalg, Skydebane booking koordinator


Kasserer, Leif Nielsen

2

 

 

 

 

Leif Nielsen, 40202571, kasserer@brande-jagtforening.dk

Jagtudvalget – økonomi, administration og skydebaneteknik.


Sekretær, Thomas Niese

 

 

Thomas Niese, +45 4029 0000,
sekretaer@brande-jagtforening.dk
jagt.brande@gmail.com

Riffeludvalg –  Arrangementudvalg


Medlem 1, Lennart Albin Laursen

 

 

 

 

 

Lennart Albin Laursen

tel.: 20710358

Flugtskydnings udvalg – Jagtudvalg


Medlem 2, Søren Teut

Søren Teut, tlf.: 24803759 

fiskeudvalg


Medlem 3, Jens Mathiasen

7

 

 

 

 

Jens Mathiasen, 22688843

Riffeludvalg – Jagtudvalg