Regler for efteråret riffeljagter.  Oprettet år 2010.     Revideret år 2014

§1.  Der afholdes 2 riffeljagter (trykjagter)  hvert år. På disse jagter må der kun skydes til kronvildt, råvildt, ræv og mårhund

§2.  De drivere/trykkere der går igennem, må skyde efter jagtloven, dog betinget af parolen

§3.  Der må kun nedlægges et styk kronvildt pr. jæger.  Skydes der til kronhjort, signaleres det med 3 hurtige skud i jorden. Jagtlederen kontaktes pr. telefon straks efter og der blæses 3 lange signal trut i jagthorn, som signalerer at der nu er lukket for kronhjort.

§4. Har man skudt til kronvildt, må der ikke mere skydes til kronvildt.

§5. Kun fangstskud må afgives efter endt jagttid og kun med yderst forsigtighed.

§6. Anskudt vildt markeres ved anskudsstedet  og meddeles jagtledelsen ( Registreret schweisshund tilkaldes af jagtledelsen)

§7. Jagtledelsen kan til enhver tid ændre betingelserne, for afskydning af både kronvildt og råvildt. Fri afskydning af ræv og mårhund.  

§8.  Jagtledelsen udvælger 1 – 2 drivere/trykkere med eller uden hund, der har indgående kendskab til skoven og skytternes placering Driverne må medbringe riffel/haglvåben, men skal være yderst opmærksomme på skytternes placering ved afgivelse af skud. Driverne skal bære rød/grøn sikkerhedsvest. Skytter skal bære mindst en rød hattebånd eller lign.

§9.  Kun medlemmer af Blåhøj og Brande jagtforeninger kan deltage.

§10.  Deltagere skal i samme år som jagten afholdes have bestået en riffelprøve sammensat af Brande og Blåhøj jagtforeninger.    (Prøven er svarende til den obligatoriske riffelprøve)  Prøven skal aflægges i Risbjerg, eller på den af Blåhøj anviste bane (Pt. riffelbanen i Sdr. Omme)    Bukkeskiven skal være underskrevet af en riffelinstruktør hvor dato og år fremgår. Skiven skal afleveres til jagtudvalget i Brande eller Blåhøj og skiven skal være tilstede ved parolen. (Samme skive som ved  bukkejagten må anvendes)  Fritaget for denne prøve, er jægere der i samme år har bestået Dj´s riffelmærkeskydning i Risbjerg, eller på den af Blåhøj anviste bane.
Prøvebeviset for riffelmærkeskydningen, skal afleveres til jagtudvalget


§11.  Tilmelding til de 2 riffeljagter er nødvendigt, der kan max deltage 11 jægere på hver af de 2 jagter.

a.   Pladserne bliver fordelt efter ” Først til mølle princippet ” I tilfælde af flere tilmeldinger end der er pladser, overføres de til en venteliste.
Deltagere på ventelisten der ikke får tilbudt en plads, bliver automatisk overført til næste års trykjagter.

b.   Man kan kun tilmelde sig til en riffeljagt af gangen. Har man tilmeldt sig en jagt, kan man først efter den 1 februar det kommende år tilmelde sig en ny jagt.  Tilmelding før den 1 februar vil ikke komme i betragtning.

c.  Tilmeldingen kan kun ske via formularen på hjemmesiden her  

d.   Pladsen er personlig og kan ikke byttes med andre.

e.   Jagtledelsen kan dog omfordele pladserne, hvis den ene jagtforening ikke udnytter deres pladser ( PT. Blåhøj 4 pladser – Brande 7 )


§12. Postfordelingen foregår ved lodtrækning på jagtdagen. Ved hver post er der et tydeligt nummer. Der er skydetårne og skydestiger. Enkelte skytter kan få en post på jorden. Disse skytter informeres grundigt i skudvinkler i forhold til andre skytter. Der vil på disse poster være stokke der viser de sikkerhedsmæssige skudvinkler. Ingen må under nogen omstændigheder forlade deres post inden endt jagttid.

§13. Pris for deltagelse = 300 kr. Betales ved tilmeldingen Først når betalingen er registreret får deltageren en plads på deltagerlisten/Ventelisten
Indbetaling til konto nr. 9559-1521 228 446   Husk navn på indbetalingen. Afbud meldes pr. mail til formanden PT.   Klik her
senest 7 dage før jagten. Der tilbagebetales tilmeldings gebyret når konto nr. er oplyst pr. mail     ( Drivere/trykkere gratis ) 

§14. Nedlagt vildt kan sælges på auktion, ellers er skytten forpligtet til at aftage vildtet.  Kronvildt brækket vægt = 25 kr. pr. kilo   Voksen råvildt 400 kr. råvildt lam 250 kr. Ræv og mårhund gratis.

§15. Mødetidspunktet er  1 time før solopgang ved klubhuset.  Se deltagerlisten

§16. Jagtledelsen forbeholder sig ret til at stoppe jagten, eller i grove tilfælde bortvise personer der ikke overholder ovenstående regler.

Regler og vedtægter for jagten i Risbjerg plantage sammensat af Brande og Blåhøj jagtforeninger