Før prøven, skal du :

 • Ringe til den prøvesagkyndige og tilmelde dig riffelprøven.
 • Indbetale prøvegebyret på kr. 135,00 på et særligt indbetalingskort, der fås hos Danmarks Jægerforbund, Naturstyrelsens jagttegnsekspedition eller de lokale enheder.
 • Sikre, at din våbentilladelse er i orden (nummer på våben og våbentilladelse skal stemme overens), ellers kan prøve ikke aflægges.

Bemærk at der ikke kan betales kontant på prøvestedet.

Ved prøven, skal du :

 • Forevise gyldigt jagttegn, legitimation, kvitteringsdelen af indbetalingskortet, påført postvæsenets eller pengeinstituts kvittering samt det vedhæftede riffelprøvebevis (for aspiranter over 18 år fotolegitimation).
 • Medbringe det våben (med våbentilladelse), som prøven ønskes aflagt med, tillige med den fornødne ammunition, samt evt. hjælpemidler. Det medbragte våben og ammunitionen skal til enhver tid opfylde gældende lovgivning verd. beskydning af råvildt. Dog må der ved prøven anvendes al ammunition, der er beregnet til det anvendte våben, herunder fuldkappet.

Om prøven:

Instruktion for prøvedeltageren er ophængt ved klarlinien på prøvestedet.

Der er to formål med riffelprøven. Den skal sikre træfsikkerhed samt forsvarlig våbenbetjening.
Til skydningen må bruges de hjælpemidler, som du normalt kan medbringe på jagt, f.eks. skydestok, jagtstol, rygsæk, kikkertetui eller lignende.

Skydestillingen er fri, og du får mulighed for at afprøve den, inden skydningen starter. Hvis du ikke selv har høreværn med, vil du få udleveret et par ørepropper af den prøvesagkyndige eller dennes hjælper.

Skydningen foregår på 100 meters afstand. Du har 5 minutter til at afgive 6 skud, hvoraf de 5 skal ramme inden for træfområdet. Du skal blive på din standplads, til alle er færdige med skydningen. Ladning af riflen og eventuel opfyldning af magasinet skal ske inden for den fastsatte skydetid.

Til god våbenbetjening hører, at:

 • du ankommer til skydelinien med åben eller udtaget lås/knækket våben
 • du ser gennem løbet, før du lader første gang
 • du har åben lås, hvis du skifter skydestilling
 • du efterser kammer og magasin efter endt skydning
 • du forlader skydelinien med åben eller udtaget lås/knækket våben
 • våbenet må ikke betjenes i eller omkring vandret plan, med mindre det peger mod skiverne
 • du i øvrigt betjener våbenet forsvarligt

Våbenbetjeningen skal foregå på en sådan måde, at den prøvesagkyndige ikke på noget tidspunkt er i tvivl om, hvad du foretager dig.

Hvis du ikke kan betjene din riffel på en forsvarlig måde, er prøven ikke bestået.

Evt. funktionsfejl skal du selv afhjælpe indenfor skydetiden (herunder også klikkere). Hvis du får en klikker SKAL du rette henvendelse til kontrollanten, før låsen åbnes.

Erfaringen viser, at den riffel du anvender til prøven skal være indskudt og i orden. Ligesom det naturligvis er vigtigt, at du har trænet med riflen.

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til Danmarks Jægerforbund på
Tlf. 88 88 75 00