Deltagerliste til forårets bukkejagt (fra lodtrækning) kan downloades


Regler for forårets bukkejagt. Revideret i år 2010

§1. Jagtdagene fordeles ved lodtrækning mellem de indkomne tilmeldingsblanketter på indskydningsdagen på riffelbanen i Risbjerg Blanketterne udleveres af jagtudvalget eller fås på skydebanen i Risbjerg, hvor en repræsentant fra begge jagtforeninger (Blåhøj og Brande) vil være tilstede. Når egen blanket udtrækkes, kan man vælge en ledig pürch periode. Der må gerne sendes en stedfortræder til lodtrækningen. Er man selv eller ens stedfortræder ikke tilstede til at vælge periode, lægges blanketten til side og lodtrækningen forsætter blandt de tilstedeværende.

§2.  Pris for at deltagelse i lodtrækningen er 200 kr. der afleveres sammen med tilmeldingsblanketten.

§3.  Vundet lodtrækning er = 1 periode (3 dage) Den valgte periode er bindende og det er ikke tilladt at bytte perioder indbyrdes

§4.  Jagtudvalget fastsætter datoerne for perioderne som vil ligge!  Søndag – mandag – tirsdag, eller torsdag – fredag – lørdag.
Der er en jagt fri dag pr. uge (onsdag) Udvalget kan dog ændre dette, afhængig af hvilken ugedag bukkepremieren falder.

§5.  Plantagen er opdelt så der kan være 2 jægere pr. periode

§6.  Vigtigt!!  For at udnytte retten til bukkejagt, skal man inden kl. 12.00 på indskydningsdagen, have bestået en riffelprøve sammensat af Brande og Blåhøj jagtforeninger. ( Prøven er svarende til den obligatoriske riffelprøve)  Prøven skal aflægges i Risbjerg, eller på en af de Blåhøj anviste baner (Pt. riffelbanen i Sdr. Omme)  Bukkeskiven skal være underskrevet af en riffelinstruktør hvor dato og år fremgår. Skiven skal afleveres til jagtudvalget i Brande eller Blåhøj og skiven skal være tilstede ved lodtrækningen.

§7.  Fritaget for denne prøve, er jægere der samme år har bestået Dj´s riffelmærkeskydning i Risbjerg, eller på den af Blåhøj anviste baner Prøvebeviset for riffelmærkeskydningen, skal afleveres til jagtudvalget inden lodtrækningen.

§8.  Der må kun nedlægges en buk pr. jæger.

§9.  Nedlagt buk tilfalder jægeren som betaler til jagtudvalget!  Seksender = 400 kr.  Gaffelbuk = 600 kr.  Spidsbukke er fredet

§10. Der må i alt nedlægges 3 bukke i forårets bukkejagt

§11. Alle afgivne skud, skal meddeles jagtudvalget

§12. Ved en evt. eftersøgning, skal der anvendes en hund der opfylder lovens krav som er! Første præmie på en 20 timers schweissprøve.
Ved eftersøgning over skel, skal en registreret schweisshund anvendes.

 

Regler og vedtægter for jagten i Risbjerg plantage sammensat af Brande og Blåhøj jagtforeninger