DJ. Kreds 2

Jagtudvalg

Kontaktperson: Leif Nielsen tlf. 40202571
Medlemmer: Jens Mathiesen – Benny Pedersen – Lennart Albin Laursen.

Jagten i Risbjerg plantage er i fællesskab mellem Brande og Blåhøj jagtforeninger lejet af Ikast/Brande kommune. Der afholdes 4 efterårsjagter, 2 riffeljagter og 2 drivjagter samt bukkejagt om foråret. Reglerne for jagten i Risbjerg plantage kan læses under jagtudvalget.


Riffeludvalget/hjortebanen

Kontaktperson: Jens Mathiasen, tel.: 22688843
Medlemmer: Jens Mathiasen – Thomas Niese

På hjortebanen kan der skydes til elg – krondyr og vildsvin fra 100 meter og nedefter.
På Riffelbanen i Risbjerg skydes der til faste mål, på 100 – 200  og 300 meters afstand.


Fiskeudvalget

Kontaktperson: Thomas Niese, tlf.: 4029 0000
Medlemmer: Søren Teut, tlf.: 2480 3759

Udvalget arrangerer hvert år en fiskekonkurrence på Kr. Himmelfartsdag i MES søen.

Der fiskes efter gældende regler for mindstemål på alle fiskearter.
Indskrivningen starter Kl. 05:00 Der fiskes fra Kl. 06:00 til sidste indskrivning senest kl. 12.00
Pris: 0 -14 år = 50 Kr. Øvrige = 100 kr.    50% af indskuddet går til 5 pengepræmier.
Mødestedet er på Ejstrupholmvej ca. 3 km. fra Brande Skilte er opsat.Rekorden siden starten i 1947 er en gedde på 7,5 kg. fanget i år  2000


Arrangementudvalg

Kontaktperson: Benny Pedersen tlf. 3138 4755


JFK. (Jagtforeningernes kommunale fællesråd)

Kontaktperson: Benny Pedersen tlf. 3138 4755


Flugtskydningsudvalget

Kontaktperson:

Leif Nielsen tlf.: 40202571

Thomas Elbæk tlf.: 50419468

Lennert Albin Laursen  tlf.: 20710358


WEB-udvalg

Kontaktperson: Benny Pedersen tlf. 40188593
WEBansvarlig: Frank Bormann tlf. 30 820 520
mail: webmaster@brande-jagtforening.dk

Medlemmer: Alle i bestyrelsen