Der bliver afholdt generalforsamling Fredag den 27 januar kl.19 i klubhuset 

Risbjergvej 60