Invitation til hjortevildtsmøde for DJ-medlemmer i kreds 2

Mandag d. 9. oktober 2023 kl. 19.00, i Plexus, Idomlundvej 23A, 7500 Holstebro

Kreds 2 og DJs repræsentant i Hjortevildtsgruppe Vestjylland inviterer hermed til DJ-medlemsmøde.
Der ønskes input fra lokale DJ-medlemmer til nye jagttider for kronhind, kronkalv, då og dåkalv – gældende fra jagtsæson 2024/2025. 

Miljøministeren har afvist arealkravet og nu bedt Vildtforvaltningsrådet om en ny indstilling til jagttider for kronhind, kronkalv, då og dåkalv.

Aftenens program:
19:00 Velkomst med formål/forventning og nyt fra Hjortevildtsgruppe Vestjylland v/Christian Brink
19:15 Lidt historik og nyt fra Den Nationale Hjortevildtsgruppe v/Claus Lind Christensen.
19:30 Nye jagttider, processen og deadlines v/Torben Schulz Jensen.
19.45 DJs politik og natursyn i forhold til fremtidens hjortevildtforvaltning v/Torben Schulz Jensen.
20:00 Workshop med 4 konkrete spørgsmål.
21:15 Opsamling og afrunding.

Kreds 2 er vært ved kaffe og kage under mødet. Øl og vand kan købes. 

Tilmelding venligst på nedenstående link.

Tilmeld deltager